Your search results

DIAMONDLAND REAL ESTATE - 0905 606 910

Thị trường bất động sản 2017 sẽ tiếp đà phát...

Th2 24, 2017
Năm 2016, thị trường phát triển cơ bản đáp ứng được kỳ vọng của mọi thành tố. Hầu hết các phân khúc của thị trường [more]
Xem chi tiết

Condotel, “con bò sữa” kén ăn

Th2 23, 2017
Năm 2016, thị trường bất động sản Việt Nam đón luồng gió mới từ phân khúc căn hộ khách sạn (condotel). Sản phẩm này [more]
Xem chi tiết